Загальні положення та умови

Kuigan UG (haftungsbeschränkt) (оператор) керує онлайн-сервісом LIQUITRADE.EU.

Прийняття Загальних положень та умов надання послуг

Ласкаво просимо на www.liquitrade.eu, веб-сайт, яким керує Kuigan UG (haftungsbeschränkt). Наведені нижче Загальні положення та умови регулюють ваш доступ до LIQUITRADE.EU і його використання. Будь ласка, прочитайте ці Загальні положення та умови; Використання вами LIQUITRADE.EU означатиме вашу згоду з усіма Загальними положеннями та умовами, наведеними тут, від вашого імені та від імені організації, яку ви представляєте (надалі разом іменуються «ви» або «ваш»).

 1. Загальні положення та умови

Ці положення та умови складають повну угоду між нами щодо використання наших послуг і нашого веб-сайту та замінюють будь-які попередні угоди, домовленості та заяви.

Якщо будь-яке з цих положень та умов буде визнано недійсним, це положення не впливає на дійсність решти положень, які залишатимуться повністю дійсними. Жодна наша відмова від будь-яких умов не буде вважатися такою, що триває, або вважатиметься відмовою від будь-яких інших умов.

Користувачам заборонено відтворювати, продавати чи використовувати будь-яку частину веб-сайту для будь-яких комерційних цілей. Ці положення та умови тлумачитимуться відповідно до законів Берліна, Німеччина, і підпадатимуть під невиключну юрисдикцію судів Німеччини.

Користувачі можуть використовувати LIQUITRADE.EU для пошуку пропозицій і запитів про ліквідацію магазинів і закриття підприємств, а також для рекламування пропозицій. Користувачів, залучених до ліквідації магазинів і закриття підприємств, також можна вказати в базі даних користувачів/адрес онлайн-сервісу.

 1. Розміщення реклами

Об'єкт послуги

Користувачі (рекламодавці) можуть розміщувати оголошення та запити про ліквідацію магазинів і закриття бізнесу на LIQUITRADE.EU.

LIQUITRADE.EU залишає за собою право обробляти інформацію про список, надану рекламодавцем, і публікувати її на інших інтернет-платформах, таких як бази даних порівняння продуктів і подібні сайти. Тому частина реклами перекладається іноземними мовами, оскільки рекламодавець не вводить рекламну інформацію цією мовою. Будь-яка відповідальність оператора за помилки перекладу та рекламу іноземними мовами виключена.

 1. Послуги, які надає оператор

Оператор надає форму введення для оголошень про пропозиції та запити про ліквідацію магазинів і закриття бізнесу, оскільки він активує оголошення, розміщені через форму введення, і робить їх доступними в Інтернеті протягом узгодженого з рекламодавцем періоду часу. Рекламодавці можуть самостійно додавати, додавати, змінювати та видаляти свої оголошення в базі даних оператора.

 1. Відповідальність рекламодавців

Кожен користувач, який розміщує оголошення на LIQUITRADE.EU, несе відповідальність за зміст вашого оголошення та несе відповідальність за точність наданої в ньому інформації. Оператор не зобов'язаний перевіряти або перевіряти, чи не порушують замовлення та реклама права третіх осіб.

 1. Відшкодування

Ви погоджуєтеся як рекламодавець звільнити нас і наших Пов’язаних сторін, посадових осіб, співробітників і підрядників від будь-яких претензій чи вимог будь-якої третьої сторони або будь-яких збитків, витрат, збитків (включаючи, але не обмежуючись, типові збитки, втрату прибутку або непрямі збитки) і витрати будь-якого роду, прямі чи непрямі, які виникають у зв’язку з будь-яким Вмістом, який ви надсилаєте або передаєте через сайт LIQUITRADE.EU або Сервіс LIQUITRADE.EU, використання вами сайту LIQUITRADE.EU або Сервіс LIQUITRADE.EU, ваше підключення до сайту LIQUITRADE.EU або Сервісу LIQUITRADE.EU, порушення вами цих Умов використання або порушення вами будь-яких прав будь-якої третьої сторони, або ваша дія, бездіяльність чи недбалість. Рекламодавець зобов’язаний надати виключно відповідні технічні дані для відповідних ліквідацій магазинів і закриття бізнесу. Вказувати ключові слова або списки ключових слів заборонено.

У списках можна рекламувати лише відповідні ліквідації магазинів і закриття підприємств. Розміщення посилань на інші продукти, наприклад, витратні матеріали або подібні предмети, заборонено.

Рекламодавець зобов'язаний надати дійсну особисту інформацію, таку як; його або її ім'я, адресу електронної пошти, місцезнаходження та погоджується на використання цієї адреси електронної пошти оператором для повідомлень про запити щодо реклами.

При складанні пропозицій щодо ліквідації магазинів і закриття підприємств можна вводити лише конкретні пропозиції. Загальні оголошення на кшталт «усілякі ліквідації магазинів і закриття підприємств» не можна вставляти. Оператор додаватиме пропозиції щодо ліквідації конкретних магазинів і закриття бізнесу до бази даних лише за умови, що змістовний опис надається разом із технічними даними для відповідних ліквідацій магазинів і закриття бізнесу.

 1. Додаткові важливі правила та умови:

Якщо ви користуєтеся нашими Сервісами, ви повинні дотримуватися Правил LIQUITRADE.EU та всіх інших Умов використання функцій, які можуть застосовуватися. Ці додаткові правила та умови застосовуються на додаток до цих Умов і є важливими. Будь ласка, прочитайте їх:

 • Оператор залишає за собою право відхиляти, змінювати або видаляти оголошення без причини. Оператор також залишає за собою право назавжди заблокувати використання онлайн-сервісу для окремих рекламодавців. Рекламодавець не має права щодо оператора публікувати оголошення.
 • Рекламодавець несе повну відповідальність за будь-які витрати, пов’язані з розміщенням і обслуговуванням реклами. Це також стосується випадків, коли оператор змінює, змінює, видаляє або відхиляє списки.
 • Рекламодавець підтверджує, що він володіє переданими правами та може ефективно передавати вищезазначені права, а також підтверджує, що такі матеріали вільні від прав третіх осіб, які можуть перешкоджати видачі договірних прав.
 1. Тривалість реклами

(1) Оголошення триватимуть від одного до шести місяців, що визначається рекламодавцем. Описи автоматично видаляються з бази даних оператора після закінчення періоду реклами. Це повністю не залежить від тривалості контракту.

 1. Витрати

Пошук в базі даних пропозицій і запитів на ліквідацію магазинів і закриття бізнесу є безкоштовним і без комісії.

 1. Облікові записи користувачів

1. Об'єкт послуги

(1) Оператор надає доступ до бази даних адрес і оголошень на LIQUITRADE.EU, яка містить каталог ліквідації магазинів і закриття підприємств. Реєстрація та розміщення реклами можлива лише для комерційних структур. Споживачі не можуть розміщувати рекламу на LIQUITRADE.EU.

 1. Призупинення та припинення облікових записів користувачів і реклами

Оператор може на власний розсуд призупинити та/або припинити реєстрацію або використання свого веб-сайту чи послуг у будь-який час, і Оператор не несе відповідальності перед вами чи будь-якою третьою стороною за будь-які збитки чи збитки, понесені внаслідок такого призупинення та/або припинення. Як правило, оператор робить це, лише якщо ви не користувалися його послугами протягом деякого часу або якщо ми вважаємо, що ви діяли невідповідно до цих умов.

 1. Термін дії договору та розірвання

Цей Договір укладається на невизначений строк.

Цей Договір набуває чинності з моменту прийняття Клієнтом Договору та здійснення передоплати Компанії.

У разі будь-яких розбіжностей між текстом Угоди англійською мовою та її перекладом будь-якою іншою мовою перевагу матиме текст Угоди англійською мовою в цілому, а також англійська версія/текст будь-якої іншої документації/інформації, опублікованої на веб-сайт.

Договір може бути розірвано за будь-якої з наступних обставин:

 1. Кожна Сторона має право припинити дію цієї Угоди в будь-який час, надіславши іншу Сторону письмове повідомлення за 14 (чотирнадцять) днів. Протягом 14-денного повідомлення Компанія може обмежити послуги, доступні Клієнту, однак доступ буде надано, щоб Клієнт міг зняти будь-який залишковий баланс.
 2. Компанія має право негайно розірвати цю Угоду, закрити всі відкриті позиції, заблокувати рахунок Клієнта та повернути будь-які залишкові кошти (якщо застосовно) і без попереднього повідомлення за таких обставин:
 3. Смерть або недієздатність Клієнта.
 4. Клієнт порушує або Компанія має розумні підстави вважати, що Клієнт порушив будь-які зобов’язання Клієнта за та/або умовами цієї Угоди та/або порушує будь-які гарантії та заяви, надані нею/ним у цьому Угода.

iii. Якщо це стане відомо Компанії та/або у Компанії є обґрунтовані підстави вважати, що Клієнт не досяг повноліття в країні, резидентом чи громадянином якої він є, залежно від обставин.

 

 1. Умови платежу

Компанія має право отримувати винагороду від Клієнта за Послугу(и), що надається Компанією.

Компанія може сплачувати винагороду/комісію представникам бізнесу, референтним агентам або іншим третім сторонам на основі письмової угоди. Ця плата/комісія залежить від частоти/обсягу транзакцій та/або інших параметрів. Усі відповідні комісії та збори можна знайти на веб-сайті Компанії (ціни). Компанія має право час від часу змінювати свої комісії та збори.

Клієнт погоджується з тим, що будь-які суми, надіслані Клієнтом, будуть перераховані на Рахунок за вартістю на дату отримання платежу та за вирахуванням будь-яких комісій, які стягує банк або будь-який інший посередник, залучений до такого процесу транзакції та/або в у будь-якому іншому випадку Клієнт уповноважує Компанію зняти комісію шляхом переказу з Рахунку Клієнта.

 1. Обмеження відповідальності

Ви чітко визнаєте та погоджуєтеся з тим, що LIQUITRADE.EU та треті сторони, пов’язані з LIQUITRADE.EU, не несуть відповідальності за:

Будь-які прямі, непрямі, випадкові, особливі, непрямі або типові збитки, витрати, збитки, збитки через втрату прибутку, гудвілу, використання, даних або інші нематеріальні збитки (навіть якщо ми були попереджені про можливість таких збитків), спричинені : (i) використання або неможливість використання сайту LIQUITRADE.EU або служби LIQUITRADE.EU; (ii) несанкціонований доступ або зміна ваших передач або даних; (iii) заяв або дій будь-якої третьої сторони на Сайті LIQUITRADE.EU або Сервісі LIQUITRADE.EU; або (iv) будь-які інші питання, пов’язані із сайтом LIQUITRADE.EU або Сервісом LIQUITRADE.EU.

Будь-яка інша втрата чи збиток будь-якого роду, незалежно від того, чи вона виникла та спричинена деліктом (включаючи недбалість), порушенням контракту чи іншим чином, навіть якщо вона була передбачуваною.

 1. Інформація про авторські права та торгові марки

Ми поважаємо інтелектуальну власність інших і просимо користувачів сайту LIQUITRADE.EU і Сервісу LIQUITRADE.EU робити те саме. Якщо ви вважаєте, що будь-яке з ваших прав інтелектуальної власності було порушено на Сайті LIQUITRADE.EU або у зв’язку зі Сервісом LIQUITRADE.EU, зв’яжіться з нами, щоб повідомити про проблему.

Логотип LIQUITRADE.EU, назви продуктів і послуг є товарними знаками, що належать LIQUITRADE.EU. Ви погоджуєтеся не відображати та не використовувати такі знаки, логотипи, відеокліпи, аудіодокументи, текст та/або брендинг без нашого попереднього письмового дозволу.

 1. Юрисдикція

Веб-сайт спрямований на фізичних та юридичних осіб, які знаходяться в ЄС. Він не спрямований на будь-яку фізичну чи юридичну особу в будь-якій юрисдикції, де (через національність, місце проживання, громадянство чи іншим чином) публікація або доступність Веб-сайту та його вмісту, включаючи його продукти та послуги, недоступні або іншим чином суперечать місцевому законодавству або правила. Якщо це стосується вас, ви не маєте права доступу або використання будь-якої інформації на цьому Веб-сайті. У технічному та юридичному аспектах послуги, які надає LIQUITRADE.EU, надаються у Федеративній Республіці Німеччина. Що стосується договірної, юридичної відповідальності та законних вимог, пов’язаних із місцем виконання, усі інші місця, де можна отримати доступ до онлайн-сервісів оператора, ігноруються. Liquitrade.Eu не робить жодних заяв про те, що інформація, думки, поради чи інший вміст на веб-сайті (разом «Вміст») є відповідним або що його продукти та послуги доступні за межами ЄС. Ті, хто вирішив отримати доступ до цього веб-сайту з інших місць, роблять це на власний ризик і несуть відповідальність за дотримання чинного місцевого законодавства.

 1. Жодних гарантій

Будь-який матеріал LIQUITRADE.EU на цьому сервері може містити технічні неточності або друкарські помилки. вміст, наданий на цьому сервері, надається на умовах «як є» та «як доступно» без будь-яких гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, гарантії прав власності, непорушення або неявні гарантії комерційної придатності або придатність для певної мети. Жодні поради чи контент, надані LIQUITRADE.EU, його філіями чи відповідними співробітниками, не створюють жодних гарантій. ні LIQUITRADE.EU, ні його афілійовані особи не гарантують, що вміст на цьому сервері чи в Інтернеті загалом буде безперебійним або без помилок, або що будь-який вміст, програмне забезпечення чи інший матеріал, доступний із цього сервера, не містить вірусів чи інших шкідливих компонентів.

 1. ЗМІНИ ДО ЦІХ ПОЛОЖЕНЬ ТА УМОВ

Ми залишаємо за собою право на свій розсуд змінювати, модифікувати, додавати або видаляти частини Умов, Умов щодо функцій у будь-який час, опублікувавши змінені Умови, Умови щодо функцій на наших сайтах або в межах Послуг. Ми можемо надати додаткове сповіщення про будь-які суттєві зміни, як-от повідомлення електронної пошти або повідомлення в межах Послуг. Якщо ми не вкажемо інше, зміни набувають чинності після публікації. Нові версії Умов, Правил Співтовариства та Умов щодо функцій, а також будь-яких інших політик, кодів або правил будуть доступні на LIQUITRADE.EU або з Послуг. Якщо ви продовжуєте використовувати Послуги після публікації змін, ви погоджуєтеся, що зміни стосуються вашого подальшого використання Послуг.

Ви не можете вносити зміни в Умови, Умови щодо функцій, якщо ви та LIQUITRADE.EU не підпишете письмову поправку.

Якщо у вас виникла суперечка з LIQUITRADE.EU, до такої суперечки застосовуватиметься версія Умов і Умов щодо функцій, яка діяла на момент отримання LIQUITRADE.EU фактичного повідомлення про суперечку.

Якщо Умови або наша Політика конфіденційності містять будь-які положення чи інформацію, які суперечать іншим положенням або політикам LIQUITRADE.EU, ці Загальні положення та умови мають перевагу. Ці положення та умови складають повну угоду між нами щодо використання наших послуг і нашого веб-сайту та замінюють будь-які попередні угоди, домовленості та заяви. Дані та певна інша інформація, яку ви надаєте, підпадають під дію нашої Політики конфіденційності, доступ до якої можна отримати, натиснувши розділ політики конфіденційності на нашому веб-сайті.

Якщо будь-яке з цих положень та умов буде визнано недійсним, це положення не впливає на дійсність решти положень, які залишатимуться повністю дійсними. Жодна наша відмова від будь-яких умов не буде вважатися такою, що триває, або вважатиметься відмовою від будь-яких інших умов.

Користувачам заборонено відтворювати, продавати чи використовувати будь-яку частину веб-сайту для будь-яких комерційних цілей. Ці положення та умови тлумачитимуться відповідно до законодавства Німеччини та підпадатимуть під невиключну юрисдикцію судів Німеччини.